Đại tá Đinh Văn Nơi: "Tôi nhận lương của người dân thì tôi sống chết với người dân" | VTC1

YREADY

Loading please wait...

KÊNH VTC1

Home
www.YReady.Net - mobile video site & app video downloader